Czwartek, 17 stycznia 2019. Imieniny Antoniego, Henryki, Mariana

Podziel się:

Podziel się:

Święto Edukacji w Gminie Kowale Oleckie

W dniu 14 października 2014 r. w GCK w Kowalach Oleckich odbyła się Konferencja Nauczycieli Gminy Kowale Oleckie - Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.

W dniu 14 października 2014 r. w GCK w Kowalach Oleckich odbyła się Konferencja Nauczycieli Gminy Kowale Oleckie - Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
Była to doskonała okazja do wspólnego spotkania nauczycieli, pracowników oświaty, nauczycieli emerytowanych oraz gości związanych ze sprawami oświaty w naszej gminie.
Przebieg uroczystości rozpoczęło wystąpienie Pani Wójt Gminy Heleny Żukowskiej, która przypomniała zadania Gminy dotyczące prowadzenia publicznych szkół i przedszkoli wynikające z ustawy o systemie oświaty. Mówczyni przedstawiła, w jaki sposób Gmina Kowale Oleckie realizuje swoje obowiązki w tym zakresie, a więc m.in poprzez nadzór nad działalnością dyrektora w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, kontrolą nad wypełnianiem obowiązku szkolnego, zapewnieniem bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, ochroną zdrowia i życia dzieci podczas pobytu w szkole oraz w drodze do szkoły, wsparciem psychologicznym uczniów w sytuacjach trudnych, działaniami na rzecz zmniejszenia rozmiaru zachowań patologicznych. Pani Wójt podkreśliła, iż swoje zadania w tym zakresie wypełnia wzorowo. Nie zabrakło także życzeń i podziękowań dla nauczycieli i pracowników oświaty. Swoją wypowiedź zakończyła słowami Johanna Wolfganga Goethego: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię i stwierdzeniem:" Uczcie tego dzieci i sami tak postępujcie".
Kolejne wystąpienia dotyczyły tematyki konferencji. Doradczynie metodyczne MODN w Ełku- Beata Chmielewska i Teresa Truchan mówiły na temat psychologicznych mechanizmów agresji, procedur postępowania oraz działań profilaktycznych szkoły, podsuwając zrazem różne możliwości rozwiązań praktycznych i propozycje materiałów zamieszczonych w Internecie, z których pracownicy oświaty mogą skorzystać. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy uczestników na temat przyczyn, prawnych aspektów oraz działań profilaktycznych wobec agresji i przemocy w szkole.
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie Nagród Wójta i Nagród Dyrektorów z okazji DEN. Następnie uczestnicy przy torcie i kawie mieli możliwość integracji i podzielenia się swoimi refleksjami na tematy oświaty i nie tylko. Spotkanie zakończyło się występem zespołu muzycznego Convers.
Konferencja została zorganizowana przez Panią Wójt Helenę Żukowską i doradcę metodycznego MODN Teresę Truchan.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Teresa Truchan oraz opublikowany na portalu Kowale Oleckie: Święto Edukacji w gminie Kowale Oleckie
Oceń artykuł:

(0)